top of page

Market Research Group

Public·10 members
Kirill Dmitriev
Kirill Dmitriev

Gotika 2


Kontraste al gotikaj katedraloj duturaj en Francujo la germanaj paroĥopreĝejoj gotikstiloj estas unuturaj. La turkonstruo pli kaj pli alten strebanta estas distingilo de aparte germana evoluo. Pliriĉigoj aperas precipe en la malfrugotiko. Ili koncernas aparte la pli kaj pli komplikajn formoj de volboj, faskokolonoj kaj ripoj. Tipaj estas stelo-, reto- kaj masovolboj same kiel sowie spiralformaj pilastroj.
gotika 2

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page